Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi nyilvántartásról a 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai rendelkeznek.

Ezek alapján az olyan adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkoznak, nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,

 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert,

 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,

 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,

 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást),

 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

A szövegvarázs.hu oldal üzemeltetője kizárólag a szolgáltatása megrendeléséhez, valamint a számla kiállításához szükséges adatokat veszi fel az ügyfeleitől, amelyek a következők lehetnek:

 • Név (Cégnév és kapcsolattartó személy neve)
 • Székhely, telephely, postázási cím
 • Adószám
 • Telefonszám
 • E-mail-cím

Az adatokat kizárólag a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésére, valamint az ehhez kapcsolódó számla kiállításához használjuk fel.

Megrendelőink számlán szereplő adatait a 2000. évi C. törvény alapján 8 évig tároljuk.

A megkötött szerződésekhez, árajánlatokhoz, megrendelő lapokhoz kapcsolódó adatokat a szerződés teljesítésétől, az árajánlat elfogadásától, illetve a megrendelő lap kiállításától számított 1 évig őrizzük meg. Ezen adatok törlése a nyilvántartásunkból 1 éven belül is kérhető, írásban.

Az érintettek adatait harmadik félnek sem reklám, sem más célból át nem adjuk, részükre sem hírlevelet, sem más kéretlen értesítést nem küldünk.